Igennem en årrække drev Martin Isidor Svensson egen liberal virksomhed i et større erhvervslejemål i Aalborg Centrum. Lejeforholdet blev ophævet af udlejer efter en uoverensstemmelse om fremleje, og på bordet lå et fraflytningskrav på kr. 261.812,30 og en kort betalingsfrist. Martins daværende advokat havde meddelt Martin, at der ikke var mere at gøre, og, at istandsættelseskravet blot skulle betales.

Martin kom til os i begyndelsen af marts, og det glæder os enormt meget, at vi i onsdags – godt 2 måneder efter Martins henvendelse – forligede sagen imellem Martin og udlejer. Vi indgik i konstruktiv dialog med først udlejers advokat – og siden udlejer selv – om såvel ophævelsesforholdet og istandsættelseskravet. Efter et kort, effektivt forhandlingsforløb med møder og besigtigelser med udlejer, er der nu indgået en aftale på kr. 151.298,60 og en god afdragsordning. Martin opnår dermed en besparelse på kr. 110.513,70! En ikke uvæsentlig besparelse, da Martin netop nu er i gang med at genetablere sin virksomheds drift.

Sagen understreger, at det nytter at indgå imødekommende, åben og konstruktiv dialog med modparten, men også, at det kræver netop to kompetente parter, med respekt for hinanden, førend et godt resultat kan nås.

Har du behov for juridisk bistand, eller ønsker du en sikring til når uheldet eller uoverensstemmelsen rammer? Find os på www.lejerensjurist.dk eller kontakt os via kontakt@juristerne.dk. Vi hjælper lejere, erhvervsejere og udlejere i hele landet.