Få mere at vide…

Forretningsbetingelser

Køb af medlemskab eller særskilte ydelser hos Juristerne er personlige, og kan ikke overdrages. Materialer eller lignende udleveret, udarbejdet eller på anden vis produceret, også her fra siden eller www.juristerne.dk, må ikke kopieres, overdrages, distribueres, offentliggøres eller på anden måde videregives uden Juristernes forudgående skriftlige accept.

Juristerne behandler oplysninger, medlemmer indtaster ved køb af medlemskab, fortroligt. Oplysninger videregives ikke til 3. part.  Oplysninger om sager, konkrete forhold eller omstændigheder i sager eller testimonials, hvor personligt indhold eller anden lignende information anvendes, til brug som reference på www.lejerensjurist.dk eller Facebook-siden ’Lejerens Jurist’ eller ’Juristerne’, indhentes ved accept fra klienten selv.

Brug af www.lejerensjurist.dk og køb af medlemskab af Juristerne via www.lejerensjurist.dk er samtidig accept af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

For Juristernes almindelige og til enhver tid gældende forretningsbetingelser se Juristernes hjemmeside eller tryk her.