Få mere at vide…

Priser og ydelser for udlejere

Juridisk sikring og vejledning til dig som udlejer

Har du, som udlejer, behov for juridisk bistand, herunder rådgivning, vejledning eller sagsbehandling i en tvist med lejer, kan du tegne et medlemskab ved Juristerne. Vi anvender i modsætning til øvrige udlejer-aktører eller advokater ikke timepris, men tilbyder istedet faste medlemspriser, så du kender udgifterne på forhånd. Indmeldelse sker via ‘Medlemskab‘. Bemærk, at udgiften til medlemskab eller øvrige juridiske ydelser, der relaterer til udlejningsvirksomheden, er fradragsberettiget i driftsregnskabet. Medlemskabspriser er samme som priserne for erhvervslejemål.

 

Som medlem får du:

 • Rådgivning om udlejers rettigheder og forpligtelser
 • Rådgivning om lejelovgivningen, retspraksis og retsgrundsætninger
 • Gennemgang af eksisterende lejekontrakt
 • Metoderådgivning om ind- og fraflytning
 • Vurdering af kernevilkår og særlige vilkår, herunder eksempelvis huslejens størrelse
 • Konflikthåndtering med bistand i tvister med lejer*

*Indledes en sag mod lejer eller nedsætter vi krav mod lejer, på dine vegne, tilgår et almindeligt sagsgebyr af kr. 775,00.

 

Priser for ydelser for ikke-medlemmer:

 • Udfærdigelse af ny lejekontrakt: kr. 4.500,00
 • Deltagelse i indflytningssyn: kr. 2.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.
 • Deltagelse i fraflytningssyn: kr. 2.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.
 • Påkravsskrivelse: kr. 775,00 + forsendelse.
 • Sagsforberedelse og indbringelse af sag for huslejenævn: kr. 1.985,-

 

Priser for medlemmer:

 • Halvårsmedlemskab: kr. 4.750,00
 • Årsmedlemskab: kr. 7.500,00
 • Oprettelsesgebyr: kr. 100,00
 • Sagsgebyr: kr. 775,00
 • Deltagelse i indflytningssyn: Maksimalt kr. 1.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse*
 • Deltagelse i fraflytningssyn: Maksimalt kr. 1.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse*
 • Udfærdigelse af ny lejekontrakt: kr. 1.500,00
 • Sagsforberedelse og indbringelse af sag for huslejenævn: kr. 1.085,00
 • Sagsforberedelse og indbringelse af sag for ankenævn: kr. 1.675,00

*Prisen afhænger bl.a. af timeforbrug ved kørsel, forberedelse og sagens konkrete omstændigheder, men kan maksimalt udgøre kr. 1.750,00 for medlemmer. Den forudgående aftalte kørselsgodtgørelse er normalvist kr. 4,42 pr. kørt km., men kan være aftalt lavere. Den samlede pris aftales altid forudgående.

 

Alle priser er inklusive moms.