Den gode historie

Lejer tilbagebetalt kr. 23.015,00

Vi gik d. 21. april 2016 ind i en sag om tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, hvor lejeren, Jeanette fra Otterup, frygtede at miste begge beløb. D. 2. maj 2016 lukkede vi en aftale med udlejer, hvorefter Jeanette blev godtgjort kr. 23.015,00 efter en kort, men effektiv forhandlingsproces, hvor vi rettede krav og indgik i dialog med udlejer, på Jeanettes vegne.

Kr. 9.000,00 og udbedringer iværksat efter forlig indgået med udlejer

Mette, der indmeldte sig hos os i januar 2016, henvendte sig på baggrund af sit lejemål, der igennem længere tid havde været behæftet med skimmelsvamp. Vi indgik i dialog med Mettes udlejer, og sikrede Mette en forligsaftale, der sikrede Mette kr. 1.600,00 månedligt i 6 måneder fra aftalens indgåelse. Der blev samtidig iværksat konstruktive udbedringstiltag, herunder udbedring af revner i murværk og vurdering af tørring af fugtramte vægge.

Lejer tilbagebetalt depositum til trods for urimelige krav fra udlejer

Susie S. fra Glumsø er tilbagebetalt kr. 12.600,00 efter et forløb på kun 15 dage. Susie blev mødt med uberettigede krav fra udlejer i forbindelse med fraflytning af sit lejemål, men er altså godtgjort kr. 12.600,00 efter Juristerne fandt fejl i udlejers krav.

Kr. 36.000,00 efter forlig indgået med udlejer

Simon Juul Møller fra Odense er godtgjort kr. 36.000,00 efter et relativt kort, men effektivt forlig indgået med udlejer. Indledningsvist krævede vi kr. 41.902,84 i afslag, men parterne blev således enige om kr. 36.000,00.

Udbedring og afslag

18. maj 2015 sendte vi Sara Thorup Madsens udlejer krav om udbedring af mangler og krav om et forholdsmæssigt afslag i lejen. 4 dage senere var udbedring af manglerne ordnet af håndværkere og Sara blev godtgjort kr. 3.275,00 – et beløb, der endda var en smule større end det der hidtidig var krævet.

Forholdsmæssigt afslag efter vandskade og øvrige mangler

Kenneth fra Hellerup er godtgjort kr. 17.820,00 efter vi har indgået aftale med udlejer – et større udlejningsselskab – om et afslag, som følge af vandskade og øvrige omfattende mangler. Beløbet er i øvrigt det samme, som vi stillede krav om.

Gunstigt forlig med fuldt depositum retur

Efter et for lejer krævende forløb på mere end 4 måneder, er det lykkedes at indgå en aftale med udlejer om fraflytning på rimelige vilkår. Henriette er således, med vores hjælp, sikret det det fulde depositum retur, et forholdsmæssigt afslag i lejen og fritagelse for øvrige pligter i forbindelse med fraflytning.

Kr. 20.000,00 retur

Isabell fra Søndersø har i dag modtaget kr. 20.000,00 i godtgørelse ved fraflytning efter et forlig, indgået af Juristerne, der varede 12 dage at nå.

Afslag i lejen

Thomas og Maja fra Aalborg har i dag fået hele sit depositum tilbage og samtidig fået medhold i, at de havde ret til afslag i lejen for flere måneder pga. skimmelsvamp i et værelse i lejligheden, efter Lejerens Jurist gik ind i sagen.

Ulovligt gebyr

Mette fra Aarhus V. betalte 1000 kr. i ulovligt gebyr for at modtage lejekontrakten ved indflytning og udlejer afviste at give kompensation, da der opstod skimmelsvamp i et værelse pga. en skade i et vindue. Vi tog derfor kontakt til udlejer.

Mette har i dag fået 1000 kr. tilbagebetalt + 4850 kr. i forholdsmæssigt afslag for det mangelbefængte værelse.

Vidste du, at 3 ud af 4 lejere vinder i sager om nedsættelse af huslejen i Huslejenævnet, og at lejere i Danmark anslået hvert år betaler 860 millioner for meget i husleje? (Kilde: MetroExpress og Politiken).

Lejerens Jurist kan vurdere om du betaler for meget i husleje.

Kontakt os på hér på siden eller på kontakt@juristerne.dk.

Afslag i lejen efter vandskade

Hermed en lille update på Daniel Mandrups sag i Aalborg, hvor udlejer ikke ville give afslag i lejen efter en vandskade, der tog næsten 3 måneder at udbedre.

Præcis 3 hverdage tog det fra Juristernes skrivelse til udlejer var sendt, til at der var indgået en aftale om et forholdsmæssigt afslag i lejen. Daniel kan nu se frem til næsten 3000 kr. i afslag, efter et hurtigt afviklet forlig.

Frygter du også fraflytningsopgørelsen, når du fraflytter din lejlighed?

Nanna Folsted fra Nørresundby blev mødt med et krav på mere end 30.000 kr., men endte med at få 8.000 kr. tilbage af sit depositum efter Johan fra Juristerne tog kampen op med udlejer.

Mange uforudsete udgifter undervejs, og særligt den helt store forskrækkelse efter lejeforholdets ophør, kan imødekommes eller helt undgås, hvis man som lejer tager sine forholdsregler.