Medlemskab

Et medlemskab af Juristerne er en juridisk sikring, der sikrer dig tryghed i dit lejemål og hjælp, når behovet opstår. Vi er uddannede jurister, specialister i lejeret, og vi behandler din sag grundigt og professionelt.

Vi gennemgår dit lejeforhold, yder råd og vejledning eller overtager konflikten, hvis du får brug for det – og når du har brug for det.

Vores 48 timers garanti sikrer således, at du som medlem, kan få hjælp, når du netop skal bruge den.

Vi hjælper her

 • Ind- og fraflytning
 • Konflikter med udlejer
 • Vurdering af huslejens størrelse
 • Vedligeholdelsespligter
 • Mangler ved lejemålet
 • Ugyldige aftalevilkår
 • Rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivning og retspraksis

Medlemsfordele

 • Juridisk sikring
 • Kompetent og professionel bistand
 • 48 timers garanti
 • Hotline på telefon og e-mail
 • Juridisk sagsbehandling
 • Hjælp til selvhjælp

Bliv medlem i dag

  Halvårligt (kr. 3.498,00)Helårligt (kr. 4.982,00)
  Pr. e-mailPr. post (kr. 50,00)

  Jeg accepterer betingelserne.

  Det med småt

  Som medlem kan du kontakte os på e-mail eller telefon. Vores telefontider er vejledende mandag kl. 17:00-18:30, tirsdag kl. 17:30-19:00 og torsdag 16:00-17:30. Indmelder du dig yder vi 48 timers garanti, således, at vi svarer eller indleder din sag inden for 48 timer.  Medlemskab tegnes for enten 6 måneder eller 12 måneder, som henholdsvis halvårsmedlemskab eller helårsmedlemskab

  Vi bistår dig og mægler i det omfang, det er nødvendigt, og indgår aftaler på dine vegne, hvis du har behov for det. Vi rådgiver, sagsforbehandler eller om nødvendigt fører sagen i verserende sager, der måtte skulle finde sin afgørelse i Huslejenævnet eller ved Ankenævnet. Vores rådgivning og vejledning bygger i øvrigt på princippet om hjælp til selvhjælp.

  Betaling foregår ved fremsendelse af faktura ved indgåelse af medlemskab, og ved starten af en ny kontingentperiode. Ved indgåelse af medlemskab tilgår et oprettelsesgebyr af kr. 100,00.

  Udmeldelse skal ske skriftligt og effektueres ved udgangen af en kontingentperiode.

  Ved oprettelse af sag betales kr. 975,00 pr. sag. Ved 2 års medlemskab bortfalder sagsgebyret. Ved indbringelse og/eller behandlinger af sager for Huslejenævnet eller Ankenævnet betales henholdsvis kr. 1.785,00 og kr. 2.475,00 pr. huslejenævns- og ankenævnssag.

  For erhvervslejemål se ‘Priser og ydelser for ikke-medlemmer’.

  Ved lukninger eller driftsproblemer annonceres det på forsiden.