Få mere at vide…

Hjælp til beboerrepræsentationer

Juristerne tilbyder både enkeltpersoner og hele beboerrepræsentationer medlemskab. Vi bistår beboerrepræsentationens lejere med samme type hjælp som medlemmer, der er enkeltpersoner, men prisen for medlemskab er ofte lav, når du er medlem af en beboerrepræsentation, der er medlem af Juristerne. Prisen afhænger dog af antallet af beboere i repræsentationen, men er oftest mellem 24,00 kr. og 40,00 kr. månedligt, svarende til mellem 144,00 kr. og 240,00 kr. halvårligt.

For beboerrepræsentationens medlemmer gælder samme ydelser og services, som for enkeltpersoner. Vi yder således 48-timers-garanti, kompetent juridisk bistand og relevant rådgivning, herunder eksempelvis ved ind- eller fraflytning eller ved skader/mangler i lejemålet.
Vi bistod første beboerrepræsentation i en sag om mangler og skader i ejendommen i 2014, og har i skrivende stund flere end 200 medlemmer fra beboerrepræsentationer.

For yderligere information eller tilbud om medlemskab, kan du rette henvendelse via ‘kontakt’ eller kontakt@juristerne.dk.