Få mere at vide…

Priser og ydelser for ikke-medlemmer

Det er ikke en forudsætning, at du er medlem for at få hjælp.

Vi modtager mange henvendelser fra lejere, blandt andet på vores Facebook-side, hvor vi dagligt besvarer mange spørgsmål – og ganske gratis. Hvis vi har mulighed for at besvare spørgsmål kort og præcis, gør vi det gerne. Har vi behov for at gennemgå lejekontrakten eller sagsbehandle ud fra konkrete omstændigheder afkræver vi et honorar, som vi naturligvis aftaler med lejeren forudgående.

Vi tager gerne ’småsager’ og vi indgår gerne aftaler om pris, der svarer forholdsmæssigt til opgaven samt indgår fleksible aftaler, herunder aftaler om betaling ved afdrag. Vi påtager også opgaver for så vidt erhvervslejemål.

Nedenstående priser gælder for ikke-medlemmer. Ikke alle de nævnte ydelser (fx deltagelse i ind- eller fraflytningssyn) indgår i almindelige medlemmers medlemskab. Medlemmer opnår dog en betragtelig rabat ved tilkøb af særlige ydelser, herunder eksempelvis deltagelse i ind- eller fraflytningssyn, besigtigelser eller ved indbringelse af sager for Huslejenævn.

 • Gennemgang af lejekontrakt med juridisk sikring ved indflytning: kr. 675,00
 • Gennemgang af lejekontrakt med juridisk sikring ved fraflytning: kr. 675,00
 • Indsigelse/klagehåndtering + skrivelser til udlejer (retsmægling): kr. 1.400,00-5.500,00
 • Deltagelse i indflytningssyn: kr. 2.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.
 • Deltagelse i fraflytningssyn: kr. 2.750,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.
 • Sagsforberedelse og indbringelse af sag for huslejenævn: kr. 2.285,00
 • Sagsforberedelse og indbringelse af sag for ankenævn: kr. 2.875,00
 • Påkravsskrivelse: kr. 875,00 + forsendelse

Nedenstående vejledende priser gælder for medlemskab for erhvervslejemål, medmindre andet aftales.

 • Halvårsmedlemskab: kr. 4.750,00
 • Årsmedlemskab: kr. 7.500,00
 • Oprettelsesgebyr: kr. 100,00
 • Sagsgebyr: kr. 875,00
 • Deltagelse i indflytningssyn: kr. 2.850,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.
 • Deltagelse i fraflytningssyn: kr. 2.850,00 + aftalt kørselsgodtgørelse.

Øvrige ydelser efter aftale.

Alle priser er inklusive moms.