Få mere at vide…

Hvad er en småsagsproces?

Småsagsprocessen er betegnelsen for den forenklede procedure ved civile sager, der vedrører ’mindre krav’, anlagt ved domstolene. Reglerne, der følger af retsplejelovens kapitel 39 trådte i kraft 1. januar 2008.

’Småsager’ er som udgangspunkt sager uden økonomisk værdi eller med en værdi under 50.000 kr. Parterne i sagen kan ved aftale både vælge og fravælge småsagsprocessen. Retten kan dog også bestemme, at en sag er så kompliceret eller betydningsfuld, at den skal behandles efter de almindelige regler.

Hovedsigtet med reglerne er at forenkle processen på en sådan måde, at parterne opnår tryghed med afviklingen og at udgifterne hertil kun når en beskeden størrelse. Et af de centrale elementer er altså, at sagsomkostningerne skal holdes på et så lavt niveau som muligt. Skulle man eksempelvis tabe en retssag, der føres som småsag, risikerer man således kun at skulle dække relativt beskedne udgifter til modpartens sagsførelse.

En klar fordel ved indførelsen af småsagsprocessen er, at retten har en særlig udvidet vejledningspligt for begge parter i småsagsprocessen og i vidt omfang hjælper med at forberede sagen.