Få mere at vide…

10 gode råd til lejere

Ikke alle lejemål er ens, der kan være aftalt forskellige vilkår i en given lejekontrakt og der gælder mange komplicere regler, love og gældende retpsraksis for forskellige typer af lejemål. I nedenstående har vi dog forsøgt at samle vores bud på 10 gode råd for lejere.

 

 1. Fup og snyd er hverdag på lejemarkedet!
  Fremstår en annonce for god til at være sand, er det formentlig også tilfældet. Fup og snyd er hverdag på bolig- og lejemarkedet. Brug din sunde fornuft og lad Juristerne hjælpe dig, hvis du kommer i tvivl.
 2. Kend din lejekontrakt!
  Læs grundigt lejekontrakten igennem og få råd og vejledning om, hvad du særligt skal være opmærksom på. Der er i øvrigt mange forhold, man ikke kan læse sig til i lejekontrakten, men som følger af lovgivning og retspraksis. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på mangelpåberåbning umiddelbart efter indflytning, vedligeholdelsesforpligtelser undervejs i lejeforholdet og istandsættelsesforpligtelser ved din fraflytning.
 3. Inden indflytning.
  Inden eller umiddelbart efter indflytning bør du gennemgå boligen for eventuelle fejl og mangler, og skriftligt meddele dem udlejer, og så tidligt, som muligt – og ikke senere end før 14 dage efter indflytning. Du bør i øvrigt optage grundig dokumentation. Vi hjælper med råd og vejledning om sikring ved indflytning, hvis du er i tvivl.Du kan downloade ‘Lejerens Bolig’ i app-store, hvorfra du kan uploade og tage billeder af fejl, mangler og skader i dit lejeforhold. Appen sørger for daterede PDF-filer af alle dine billeder, og du får samtidig adgang til omfattende juridisk info om lejeret.
 4. Meld din flytning.
  Meld din flytning, med den nye postadresse og bopælsadresse, til alle relevante instanser og parter – eksempelvis både private virksomheder, kommunen og private parter. Når du opsiger et lejemål, skal du senest 8 dage før din fraflytning melde din nye adresse til udlejer.
 5. Forsikring.
  Undersøg om det er relevant at tegne en indboforsikring. Vidste du, at der ofte hører en retshjælp til en indboforsikring?
 6. ’God ro og orden’
  Vær overfor de øvrige beboere, og udlejer, som du ønsker de skal være overfor dig – så bliver det et dejligt sted at bo for alle, og du bevarer et godt forhold til udlejer. Det er i øvrigt, som udgangspunkt, udlejers ansvar, at der hersker god ro og orden i ejendommen.
 7. Hold øjne og øre åbne!
  Undersøg løbende og hold dig opmærksom på det lejedes stand. Opstår der fejl, mangler eller skader bør du melde det til udlejer hurtigst muligt.
 8. Aftaler på skrift.
  Indgår du aftaler med eksempelvis udlejer, bør disse udfærdiges på skrift, så du sikrer dig et bevis for aftalen. Udbetales eller betales der penge, bør du sikre dig kvittering herfor.
 9. Inden fraflytning.
  Undersøg, hvad du bør være opmærksom på inden fraflytning. Har du eksempelvis særlige vedligeholdelses- eller istandsættelsespligter? Skal der udfærdiges rapport efter besigtigelse? Er der særlige frister, som du bør kende til? Hvornår skal opsigelsen rettidigt sendes?Fraflytningsprocessen er en vanskelig proces, og ofte er det en ubekendt faktor, hvilke økonomiske følger processen får for lejeren. Få Juristerne til at hjælpe dig, hvis du kommer i tvivl, eller hvis du vil sikre, at du kommer helskindet fra lejeforholdet.
 10. Ved fraflytning.
  Meld din nye adresse, med den nye postadresse og bopælsadresse, til alle relevante instanser og parter – og især din nu kommende forhenværende udlejer. Der gælder mange og  komplicerede regler for fraflytning i lejeforhold. Få Juristernes hjælp, så du har mulighed for at komme godt ud af lejeforholdet.