Få mere at vide…

Ny boligaftale vedtaget i Folketinget 30. januar 2020!

Selvom det i går forlød, at mange måneders forhandlinger var gået i vasken, er der her til aften offentligtgjort en enighed om en boligaftale, der gælder for udlejningen i Danmark, og som bl.a. skal skal stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger i Danmark, og også sætte en stopper for lejestigninger som følge af “5.2-forbedringer’ i øvrigt.


Her de vigtigste punkter i aftalen:

– Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå fem år, før huslejen må sættes op efter lovens § 5, stk. 2.

– Grønt incitament: Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst tre niveauer eller energiforbedres for mindst 3000 kroner per kvadratmeter.

– Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til ti procent over), men vil fremover alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

– Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter lovens § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C, eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst to niveauer.

– Forbud mod “flytte-penge”: Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.

– Huslejenævn: Der sættes gang i en række initiativer, som vil styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.

– Besigtigelse: For at modvirke fup-moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet.

Kilde: https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-30-regeringen-lander-boligaftale-med-dansk-folkeparti-radikale-venstre-ude