Få mere at vide…

Guide: Hvad kan udlejer kræver af dig, når du skal fraflytte lejligheden?

Hvordan skal din lejlighed egentlig afleveres, når du fraflytter din lejlighed?

Udgangspunktet er, at lejer skal aflevere det lejede i samme stand, som standen var ved overleveringen af lejemålet, jf. lejelovens § 98, stk. 1. Dette gælder dog ikke den forringelse som skyldes slid og ælde, som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt. Lejer kan heller ikke blive pålagt at udbedre forhold, som var til stede ved indflytningen. Dette gælder også, selvom lejer ikke har reklameret over manglen.

Lejer har pligt til at aflevere det lejede rengjort. Udlejer har ret til at rekvirere et rengøringsfirma for lejers regning, hvis dette ikke sker. Lejer skal i dette tilfælde betale for omkostningerne hertil.

Efter 1. juli 2015 er der indtrådt forbud mod nyistandsættelsesklausuler. Dette betyder, at det ikke kan aftales, at lejligheden skal nyistandsættes for lejers regning ved fraflytning. Men udlejer kan kræve:

  • Udbedring af skader, som er opstået som følge af lejer ikke har meddelt skaden til udlejer
  • Dækning af ekstraudgifter som følge af lejers rygning og brug af levende lys
  • Skader som følge af culpøs adfærd
  • At der sker en forsvarlig rengøring af det lejede