Få mere at vide…

Boligstøtte – hvornår kan jeg få det?

Boligstøtte er en skattefri hjælp til betaling af din husleje, så der kan blive lidt mere luft i budgettet. Boligstøtte dækker over begreberne boligydelse og boligsikring. Det har derfor ingen betydning for dig, hvilken betegnelse der bruges.

Hvornår kan jeg få boligstøtte?

Hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken her i Danmark, kan du muligvis få boligstøtte.

 Hvad du kan modtage i boligstøtte afhænger af flere forskellige faktorer som blandt andet:

  • Huslejens størrelse (uden vand, varme og el)
  • Boligens størrelse
  • Husstandens samlede indkomst
  • Husstandens størrelse
  • Indkomst samt formue for alle i husstanden
  • Om du er folke- eller førtidspensionist

Såfremt I bor flere sammen, er det kun én af jer, der kan modtage støtten, og derfor også kun den ene af jer, der skal indsende ansøgningen. Denne person vil få støtten udbetalt.

Hvor skal jeg søge?

Ansøgningen skal ske digitalt via borger.dk. Hav din lejekontakt klar – flere af informationerne derpå skal bruges, og såfremt du bor i en privat lejebolig, skal kontrakten sendes med i ansøgningen. Søg indenfor 30 dageefter indflytning, da du således er berettiget til boligstøtte fra den dag, du flyttede ind i lejemålet med tilbagevirkende kraft.

Boligstøtten bliver ikke overført, hvis du flytter. Derfor skal du huske at afmelde boligstøtten på adressen og derefter søge igen, såfremt du ønsker at modtage boligstøtte i din nye lejebolig.

Hvornår får jeg min første boligstøtte udbetalt?

Sagsbehandlingstiden hos Udbetaling Danmark kan vare op til 13 uger. Derfor skal du være tålmodig første gang, du skal modtage din boligstøtte.

Du kan beregne din boligstøtte via linket:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=a153fd97-6252-4058-ac3f-5a59079cbded

Opdateret: 21.09.2018.