Få mere at vide…

Ny lejelov 01.07.2015

Den 1. juli 2015 trædte den nye lejelov i kraft. Det er bestemt ikke hele loven, der er lavet om – mange bestemmelser, faktisk langt de fleste, er de samme, som tidligere, men der gælder alligevel en række vigtige ændringer. Her er seks nye ændringer ved den nye lejelov, som er særligt bemærkelsesværdige:

  • Nyistandsættelse gøres ulovligt
  • Ind- og fraflytningssyn gøres obligatorisk for udlejere af mere end én bolig, og der skal udarbejdes og udleveres henholdsvis ind- og fraflytningsrapport ved synet.
  • Lejeren kan fremover alene forpligtes at have den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis der tilhører have til lejemålet, kan lejeren dog forpligtet at vedligeholde haven også.
  • Beboerrepræsentationens kompetence og samarbejdsforhold til udlejer formålsforklares.
  • Trappeleje gøres ulovligt. Lejen kan dog aftales at blive reguleret én gang årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.
  • Større sanktioner ved overtrædelsen af dusørregler

Er din lejeaftale indgået efter 01.07.2015 anbefaler vi kraftigt, at du lader dig rådføre om den nye lejelov, herunder hvilke særlige rettigheder og forpligtelser, der gælder for dit lejemål. Der gælder vidt forskellige regler, for forskellige typer af lejemål.