Få mere at vide…

Ind- og fraflytning i lejeboliger

Hvad skal du konkret gøre ved indflytning? Hvordan sikrer du dit depositum ved fraflytning? Få svarene her, og bliv skarp på dine rettigheder og forholdsreglerne ved både ind- og fraflytning.

Indflytning

Ved indflytning i lejemålet er der flere forhold, der vigtige at have for øje. Vi anbefaler, at du lader Juristerne gennemgå dit lejeforhold og rådgive dig om sikring ved indflytning. Det er nemlig de færreste, der er klar over, at der gælder forskellige regler for forskellige typer af lejemål.
Som medlem, kan du altid modtage rådgivning og således sikre, at du ikke begår fejl eller overser forholdsregler ved indflytning, der måtte gælde konkret for DIT lejemål.
Spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv ved indflytning:

 • Har jeg kvittering for indbetaling af depositum, første husleje eller forudbetalt husleje?
 • Kender jeg ejeren af lejemålet, og har jeg besigtiget lejemålet inden indgåelse af aftalen?
 • Er jeg opmærksom på fejl, mangler eller skader ved indflytning?
 • Har jeg forstået alle vilkår i lejekontrakten?
 • Er der særlige forhold ved lejemålet, jeg skal være opmærksom på?
 • Er der aftalt indflytningssyn?
 • Er huslejen rimelig?

Der er, som nævnt, forskellige regler for forskellige typer af lejeforhold. Efter den nye lejelov, gældende for lejeforhold fra 01.07.2015, er der indført nye regler. Vi har i nedenstående samlet nogle af de vigtigste ændringer, for så vidt angår indflytning i lejemål:

1)
Ejer udlejer mere end én beboelseslejlighed, som anvendes til udlejning, skal udlejer udfærdige en indflytningsrapport.
2)
 Udlejeren har pligt til at indkalde lejeren til et indflytningssyn med et passende varsel, men lejer har ikke pligt til at deltage.
3) Lejer har ret til en kopi af indflytningsrapporten, og dét senest 2 uger efter indflytningssynet.

Som en hjælp ved indflytning kan du hente appen ‘Lejerens Bolig’ i AppStore. Med appen tilgår du omfattende juridisk information, herunder bl.a. om indflytning, og du får samtidig mulighed for at optage og sikre dokumentation med dato-sikring via din telefons kamera, der synkroniserer med appen. Billeddokumentationen komprimerer appen til zip-filer, som du kan sende videre pr. e-mail eller gemme i eksempelvis DropBox. Find link til ‘Lejerens Bolig’ i nederst fane-sektion.


Fraflytning

Fraflytning af lejemålet er for mange lejeres vedkommende forbundet med en vis frygt og bekymring. Mister jeg hele mit depositum? Bliver jeg mødt med rimelige eller urimelige krav fra udlejer? Hvornår får jeg besked om, hvad jeg skal betale?
Vi modtager næsten dagligt henvendelser fra lejere, der har spørgsmål eller behov for hjælp ved fraflytning. Vi anbefaler – på det aller kraftigste – at du modtager juridisk bistand INDEN fraflytningsprocessen begynder, idet det undertiden kan være vanskeligt at kunne hjælpe, når problemet er opstået, eller hvis du er fraflyttet lejemålet. Er du fraflyttet, i gang med istandsættelsesprocessen eller har du modtaget et urimeligt krav fra udlejer, går vi imidlertid altid målrettet efter det økonomisk og juridisk mest optimale resultat for dig, som lejer.

Sikring ved fraflytning begynder allerede ved din indflytning, hvor dokumentation for standen og mangler/skader ved lejemålet bør dokumenteres. På den måde kan du sikre, at du ikke hæfter for mangler/skader der allerede eksisterede ved overtagelsen af lejemålet, når du fraflytter lejemålet. Som medlem af Juristerne kan du altid modtage rådgivning om sikring ved både ind- og fralflytning. Vi rådgiver i begge situationer og vi kan eksempelvis afklare om udlejers krav er urimeligt eller ugyldigt. Emner, vi undersøger, afklarer og rådgiver om, ved din fraflytning:

 • Stand, mangler, skader og hvad du, som lejer, bærer ansvaret for
 • Fraflytningssyn (se mere under ‘Om os’ om deltagelse ved ind- og fraflytningssyn)
 • Nøgleaflevering
 • Frister for såvel både lejer og udlejer efter både den gamle og nye lejelov
 • Fraflytningsrapporten og parternes ansvar
 • Dokumentation
 • Særlige vilkår
 • Istandsættelsesarbejdet
 • Istandsættelseskrav
 • Istandsættelseskravets rimelighed og gyldighed efter lejeloven
 • Indsigelser og klageadgang

Kontakt Juristerne, hvis du har behov for juridisk rådgivning inden fraflytning eller hvis du har modtaget et urimeligt krav fra udlejer. Vi deltager også ved både ind- og fraflytningssyn. Se mere herom under ‘Om os’.