Få mere at vide…

Juristerne: Hvornår kan din udlejer sætte din husleje op?

Mange lejere er i tvivl om reglerne, når det gælder regulering af huslejen, og særligt om udlejer har adgang til at sætte huslejen op. Som en guide og hjælp til dig, som lejer, har vi samlet et overblik her.

Din udlejer kan hæve huslejen efter forskellige huslejemetoder:

 

  1. Hvis lejen er for lav efter det lejedes værdi
  2. Ved aftalt trappeleje – det gælder dog ikke lejekontrakter efter 01.07.2015
  3. Ved nettoprisindeksregulering – det gælder dog kun lejekontrakter efter 01.07.2015
  4. Ved væsentlige forbedringer
  5. Ved forøgede driftsudgifter


1. Lejen er for lav efter det lejedes værdi

Såfremt lejen er fastsat efter det lejedes værdi, kan lejen sættes op, hvis udlejer mener, at lejen er for lav. Denne vurdering kræver, at der sammenlignes med lignende lejemål. Dette kan eksempelvis være en anden lejlighed i opgangen med samme antal kvadratmeter og samme stand.

For at udlejer kan hæve lejen, skal lejen, som udgangspunkt, være mellem 10 – 15 % lavere end i et lejemål af samme stand, beliggenhed osv. Om din husleje er fastsat efter det lejedes værdi, finder du ud af ved, om din lejlighed ligger i en ikke-reguleret kommune.

Det kan du finde på hjemmesiden: http://www.huslejenaevn.dk/Pages/N%C3%A6vn.aspx

Derudover skal du være opmærksom på 2-års reglen, som betyder, at der først kan ske lejeforhøjelse 2 år efter:

1) Lejemålets indgåelse eller

2) Sidste lejeforhøjelse


2. Aftalt trappeleje

Aftalt trappeleje betyder, at din husleje vil stige med et fast beløb hvert år. Dette skal fremgå af din lejekontrakt. Denne form for aftalt trappeleje er dog efter juli 2015 ugyldig og dermed ulovlig for lejeaftaler indgået efter 01.07.2015.


3. Nettoprisindeks regulering

Du kan aftale med din udlejer, at huslejen skal følge Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Din udlejer kan herefter hæve lejen en gang om året med den procentdel, som nettoprisindekset er steget med.
Såfremt udlejer skal fastsætte huslejen efter omkostningsbestemt husleje, må lejen ikke overstige dette. Heller ikke selvom I har indgået aftale om nettoprisindeksregulering.


4. Forbedringer

Såfremt din udlejer har forbedret lejemålet, og det lejedes værdi derfor er steget, kan lejen forhøjes. Dette gælder dog ikke ve almindelig eller nødvendig vedligeholdelse.


5. Forøgede driftsudgifter for udlejer

Såfremt din husleje er fastsat efter omkostningsbestemt leje, kan din udlejer hæve huslejen, såfremt driftsudgifterne er steget. Udgifterne skal dog være rimelige.

Din lejlighed vil være omfattet af omkostningsbestemt husleje, såfremt du bor i en kommune med boligregulering, og hvis ejendommen er opført før den 31.12.1991. (Efter 31.12.1991, vil markedslejen gælde).

Der er undtagelser til alt, og også til omkostningsbestemt husleje. Eksempelvis hvis der er tale om en småejendom, hvor omkostningsbestemt husleje ikke gælder.

Er din husleje for høj? Eller ønsker du afklaret, hvorvidt der er besparelser at hente, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os. Vi yder juridisk bistand til medlemmer, vurderer huslejen og har års erfaring i nævns- og ankesager bl.a. med sager om huslejereguleringer.