Få mere at vide…

5 typiske scenarier for dig, der har behov for hjælp

Der er mange og forskelligartede problem-scenarier, man som lejer, kan komme ud for, når man indgår en lejeaftale. Det er naturligvis ikke givet, at man som lejer støder på disse – der findes mange dygtige og imødekommende udlejere  – og mange lejere kommer “helskindet” igennem deres lejeforhold.

Vi har dog forsøgt at eksemplificere og sætte fokus på nogle af de problem-scenarier, man som lejer, kan komme ud fra.

 1. Du skal skrive under på en lejekontrakt og er usikker på ’hvad du går ind til’.
  Hér rådgiver og vejleder vi både om de forhold i dit kommende lejemål, som du skal være særligt opmærksom på – men mindst lige så vigtigt –  også om de mange rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen og retspraksis, og som man umiddelbart ikke kan læse sig frem til i lejekontrakten. Vi klæder dig fuldkomment på, så du opnår viden og tryghed i dit kommende lejemål, og du får klar besked om vigtige forhold, som eksempelvis indflytning, særlige vilkår og huslejens størrelse. Vi afklarer også ændringer og reglerne efter den nye lejelov, og vi besvarer de spørgsmål, du måtte have.
 2. Der er opstået skader eller mangler i lejemålet.
  Hér afdækker vi dine rettigheder og forpligtelser, og afklarer om du eksempelvis har ret til afslag eller erstatning. Er der behov for, at vi mægler mellem dig og udlejer, retter vi direkte henvendelse til udlejer og fører dialogen på dine vegne. Vi bistår ofte i sager om fugtskader og angreb af skimmelsvamp, hvor vi nedsætter krav om undersøgelser, udbedring og  økonomisk kompensation. Se mere om skimmelsvamp og fugtskader i fanen ’Særligt om skimmelsvamp og fugtskader’.
 3. Du har modtaget en regning eller opgørelse, du ikke mener er fair.
  Hér undersøger vi rimeligheden af kravet, rådgiver og vejleder og fører, hvis der er behov for det, dialogen med udlejer på dine vegne. Vi kan også klage eller gøre indsigelse på dine vegne.
 4. Du har mistanke om, at du betaler for meget i husleje.
  Hér undersøger vi rimeligheden af din husleje og afklarer, hvordan du eventuelt sikrer nedslag i lejen. Vi nedsætter gerne krav om nedsættelse af huslejen, på dine vegne, og vi undersøger også, om der måtte være øvrige økonomiske forhold i lejeforholdet, der kræver juridisk behandling.
 5. Der er opstået problemer mellem dig og udlejer.
  Hér er flere muligheder for hjælp. Typisk rådgiver og vejleder vi om dine lejeretlige rettigheder og forpligtelser, så du bliver klar over, hvordan du er stillet. Er der behov for, at vi mægler mellem dig og udlejer, retter vi direkte henvendelse til din udlejer og fører dialogen på dine vegne. Vi kæmper, med andre ord, kampen for dig. Går sagen, i yderste tilfælde, så meget i hårdknude, at der ikke kan indgås en aftale med udlejer, og går sagen enten i Huslejenævnet eller Boligretten, sagsforbereder vi og afklarer, hvordan sagen kan føres.