Få mere at vide…

Nye regler: Digital kommunikation mellem lejer og udlejer

Før i tiden skulle man lave en aftale mellem lejer og udlejer, hvis man ønskede at kommunikere digitalt i stedet for pr. post. Nu er det blevet nemmere!

Nu bliver e-mail den normale kommunikationsform mellem lejer og udlejer. Udlejer må kommunikere med lejer via e-mails, hvis:

  • Lejer ikke er undtaget at modtage Digital Post fra det offentlige

(Er lejer fritaget fra at modtaget Digital Post fra det offentlige, skal lejer gøre udlejer opmærksom på dette. En sådan meddelelse bør foretages på skrift.)

  • Lejer har meddelt udlejer sin e-mailadresse
  • Hverken lejer eller udlejer har opsagt aftalen om brug af e-mail som kommunikationsform

HUSK! Det betyder også, at du som lejer skal huske at meddele udlejer, hvis du skifter e-mailadresse.

Der gælder dog enkelte undtagelser, hvor digitale meddelelser ikke er nok. I få tilfælde skal der nemlig altid sendes et brev:

  • Hvis udlejer ønsker at opsige et lejemål
  • Hvis lejer vil gøre indsigelse mod udlejers opsigelse af lejer
  • Hvis udlejer rykker for manglende huslejebetaling

 

Forsendelsesrisiko

Hvis en e-mail ender i spamfilteret, er e-mailen ikke kommet frem. Den der bærer ansvaret og bevisbyrden for, at modtageren faktisk har modtaget meddelelsen, bærer risikoen i tilfældet af, at meddelelsen ikke når frem. Afsender bærer altså risikoen.


Ind- og fraflytningssyn

Ved ind- og fraflytningssyn kan selve rapporten nu afgives digitalt og tilsendes til lejer via en mail. Lejer kan kvittere for modtagelsen. Der skal stadig kvitteres for modtagelsen ved synet.