Få mere at vide…

Har du modtaget en stor regning ved fraflytning? Her er dine rettigheder som lejer!

Frygter du fraflytningsopgørelsen fra udlejer, eller har du måske allerede modtaget en stor efterregning ved fraflytning?
Der står ofte mange penge på spil, når man skal fraflytte en lejlighed eller et lejet hus, og da det ofte er forbundet med store omkostninger at fraflytte ét lejemål og efterfølgende flytte i noget nyt, er det værd at få kigget fraflytningsrapporten og opgørelsen igennem.

Sådan foregår fraflytningsprocessen

I forbindelse med fraflytning af lejeboligen, gennemgås lejemålet allerførst i forbindelse med selve fraflytningssynet, hvor udlejeren i de fleste tilfælde er forpligtet både at afholde synet men også at udfærdige en fraflytningsrapport. I rapporten angives de mangler og istandsættelsesarbejder, udlejer vil afkræve dig. Pligten til at afholde fraflytningssyn og udfærdige en fraflytningsrapport gælder for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed.

Hvis udlejer er underlagt reglerne om afholdelse af fraflytningssyn og rapportering, og undlader eller forsømmer han at overholde dem, mister udlejer som udgangspunkt retten til at kræve udgifterne til istandsættelse dækket af dig som lejer. Det kan give dig ret til tilbagebetaling af depositum.

Krav til udlejer og dine rettigheder som lejer

For selve fraflytningsopgørelsen, gælder der en række krav for udlejer. Det skal bl.a. fremgå, hvilke arbejder, der er udført og omkostningen for hver enkelt arbejder. Udgangspunktet er også, at fraflytningsopgørelsen skal svare til de i fraflytningsrapporten anførte krav, medmindre der er tale om skjulte mangler, der ikke kunne opdages ved fraflytningssynet, men som blev konstateret kort efter synet. Du kan desuden, som lejer, ikke forpligtes at aflevere det lejede i bedre stand, end du modtog det, da du flyttede ind. Det er derfor også vigtigt, at du kan dokumentere standen ved din indflytning, da det kan have stor betydning for dit hæfte i forbindelse med fraflytning. Og endeligt hæfter du, som lejer, ikke for slid og ælde. Vær i øvrigt opmærksom på, at udlejer er berettiget at tilbageholde et mindre, rimeligt beløb til dækning af forbrug, indtil den endelige opgørelse for forbruget er lavet.

Omkostningens størrelse

Kan og må istandsættelsesarbejderne overskride depositum? Ja!
Der er, som udgangspunkt, ikke noget loft for omkostningerne i forbindelse med fraflytning – men de skal være faktiske, rimelige og efter en konkret vurdering have hjemmel i enten lejeloven eller retspraksis for at være gyldige. Udlejer skal desuden efter lejelovens bestemmelser have gjort sine krav gældende senest 2 uger efter din fraflytning og aflevering af nøglerne til lejemålet. Har udlejer i forbindelse med fraflytningssynet gjort krav gældende, er fristen som udgangspunkt overholdt allerede der. Lejeloven indeholder dog ingen bestemmelser for, hvornår selve fraflytningsopgørelsen med de faktiske omkostninger i kroner og øre skal være fremsendt. Du kan derfor, i nogle tilfælde, forvente at skulle væbne dig med tålmodighed.

Er opgørelsen urimelig høj?

Mange uenigheder mellem lejer og udlejer drejer sig om fraflytningsopgørelsen og omfanget af de krav, lejeren er afkrævet ved aflevering af lejemålet. Har du modtaget en stor fraflytningsopgørelse fra udlejer – eller et andet urimeligt krav – kan du få en uvildig og uforpligtende vurdering af os.
Vi har siden 2013 håndteret sager om fraflytningsopgørelser. I nogle tilfælde har vi sikret lejeren en nedsættelse, og i andre, at lejeren blev tilbagebetalt det fulde depositum. Læs eksempelvis om nogle af de sager, vi har håndteret, i fanen ‘Den gode historie‘. Vi håndterer sager i hele landet, og vi står klar til at hjælpe dig også.

Send os en mail med en kort beskrivelse af din sag, eller skriv, hvis du ønsker at blive ringet op. Vi er jurister, specialiseret i erhvervs- og lejeret, og vi har års erfaring med sagsbehandling, herunder også behandling af sager i Huslejenævn og Ankenævn i alle landets kommuner. Vi anvender i øvrigt ikke frivillige eller studerende uden eksamen i lejeret – bag din sag, står en uddannet cand.jur., med viden og erfaringer til at håndtere din sag akut og kompetent.