Få mere at vide…

Må udlejer gå ind i dit hjem, uden din tilladelse?

5 vigtige råd, når det gælder din udlejers adgang til lejemålet.

 

Lejelovens § 54 fastslår, at udlejer må skaffe sig adgang, ‘når forholdene kræver det’. Men det betyder ikke, at udlejer kan skaffe sig adgang, for mindre gøremål eller uvigtige forhold, uden det er aftalt med lejeren. Vi har samlet nedenstående 5 huskeregler:
 

1) Intet sted i lejeloven står der, at udlejer har ret til en nøgle til lejemålet. Det kan naturligvis aftales, at udlejer har en nøgle, som ekstra sikkerhed, hvis lejers nøgler bortkommer.

2) Udlejer kan skaffe sig adgang, når det er rimeligt. Er der sket en akut skade, fx et sprængt vandrør, er det rimeligt, at udlejer skaffer sig adgang, for at forhindre skade. Er lejemålet opsagt, mener vi at man ligeledes må forvente, at udlejer – med et passende varsel – skal kunne fremvise lejligheden til nye lejere.

3) Skal udlejer foretage arbejde i lejemålet, skal det ske under iagtagelse af lejelovens varslingsregler. Loven siger konkret 6 uger, for mindre generende arbejder, og 3 måneder for større arbejder.

4) Lejer har vedligeholdespligten for låse og nøgler, og skal, om fornødent, udskifte dem. Det følger både af den gamle og den nye lejelovs § 20.

5) Går din udlejer ind i dit hjem, uden dit samtykke og uden en gyldig grund, kan handlingen faktisk udgøre ulovlig selvtægt. I sådanne alvorlige tilfælde kan du lade Juristerne gå ind i sagen.