Få mere at vide…

Skimmelsvamp og fugtskader i lejeboliger: Her er dine rettigheder som lejer

Vi håndterer mange sager om angreb af skimmelsvamp og fugtskader. Skimmelsvamp udgør en væsentlig mangel, der endda kan medføre alvorlige sundhedsmæssige risici. Lejere, der bor i lejemålet behæftet med skimmelsvamp, melder således ofte om luftvejsinfektioner, allergiske reaktioner, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed og generel utilpashed. Er dit lejemål ramt af skimmelsvamp, bør du hurtigst muligt reagere.

Som medlem af Juristerne, håndterer vi din sag, herunder retter krav om udbedring og en økonomisk kompensation.

 

Sådan opstår skimmelsvamp

Vækster af skimmelsvamp opstår på grund af vand, fugt eller nedkølede flader. De almindeligste årsager er:

 • Fejl eller mangler i bygnings- eller ejendomskonstruktion
 • Fejl eller mangler i bygningsmaterialer
 • Utætheder i tag, vægge eller murværk
 • Utætte eller beskadigede rør
 • Forkert brug af lejemålet, ved manglende udluftning, opvarmning eller rengøring

 

Udbedring af skader i ejendommen

Hvis væksterne af skimmelsvamp skyldes forhold i ejendommen, eksempelvis ved skader eller mangler i ejendommens konstruktion, tag eller murværk, bør de udbedres straks. Tilstoppede nedløbsrør bør renses, et utæt tag bør repareres eller udskiftes, manglende eller beskadigede fuger skal udbedres. Det kan dog undertiden være nødvendigt med en byggesagkyndig undersøgelse af ejendommen for både at afklare manglernes årsag og udbedringen heraf.

Vi kan rådgive dig om de juridiske forhold ved indhentning af både ensidigt og ikke-ensidigt indhentede vurderinger, ligesom vi har vores egen, fasttilknyttede byggesagkyndige ejendomsingeniør tilknyttet, som samarbejdspartner.

 

Lejerens brug

Skyldes væksterne af skimmelsvamp brugen af lejemålet, er der forholdsregler du, som lejer, bør være opmærksom på:

 • Sørg for tilstrækkelig udluftning. Gerne 2-3 om dagen i minimum 15 minutter ad gangen.
 • Rengør boligen ofte og grundigt
 • Opvarm boligen til almindelige stuetemperatur mellem 18 og 22 grader
 • Vær opmærksom på afstanden mellem møbler og vægge
 • Undgå at tørre tøj i boligen
 • Brug emhætte ved madlavning
 • Tør kondens af, hvis det opstår i vinduer eller karme
 • Luft ud efter badning
 • Luft oftere og mere ud jo flere personer, der opholder sig i boligen

 

Når skaden er opstået

Opstår der mørke eller farvede skjolder på vægge, i lofter eller på gulve, kan det være tegn på skimmelsvamp. Du bør hurtigst muligt afklare om der er forhold i boligen, der kan være skyld i problemerne, om der kan være skader eller mangler i ejendommen og om der bør anvendes eksempelvis Rodalon til at fjerne væksterne. Meddel din udlejer, at boligen er ramt af skimmelvækster.

Har du behov for juridisk hjælp, yder vi rådgivning, vejledning og vi retter krav, på dine vegne, hvis der er opstået skimmelskader eller fugtgener, i dit lejemål. Skimmelsvamp er, rent juridisk, en kompliceret affære, hvor både udlejer og lejer kan blive pålagt at udbedre og kompensere for skader og mangler. Vi anbefaler derfor, at du lader dig rådgive, eller, at vi fører din sag.

Bliv medlem!