Få mere at vide…

Huslejens størrelse

Der gælder vidt forskellige regler, for forskellige typer af lejemål, når det gælder fastsættelsen af huslejens rimelige størrelse.  Det er i første omgang relevant at vide, om lejemålet er beliggende i en såkaldt reguleret eller ikke-reguleret kommune, idet kommunerne kan tilslutte sig forskellige regler. Der vil således typisk kunne opkræves mere i husleje i en ikke-reguleret kommune, end i en kommune, som er reguleret efter reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-V. De fleste kommuner – og alle større – har tilsluttet sig reglerne om omkostningsbestemt leje, som netop er reguleret i boligreguleringslovens kapitel II-V.

For særlige typer af lejemål, kan der dog være decideret fri huslejefastsættelse – men udgangspunktet for reguleringen af huslejens rimelighed beror på 2 parametre:

  • Det lejedes værdi
  • Omkostningsbestemt husleje

Ønsker du en konkret vurdering af din husleje, kan du, som medlem af Juristerne, få vurderet din husleje. Vi kan også hjælpe dig med at kræve den nedsat enten direkte ved udlejer, eller som klage til kommunens huslejenævn. Det er kommunernes huslejenævn, der som retlige instanser, kan håndtere sager om huslejens størrelse.