Få mere at vide…

Vedligeholdelse i en lejebolig og mangler: Her er dine rettigheder

Hvem skal vedligeholde?

Det følger af lejeloven, at udlejer ikke blot skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand – han skal ligeledes sørge for fornøden vedligeholdelse af lejemålet. Udgangspunktet er således, at det lejede skal være i god, forsvarlig og vel vedligeholdt stand, og, at det er udlejers ansvar.
Lejelovens § 20 fastslår dog, at lejeren i lejeperioden skal foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Dette udgangspunkt, efter lejeloven, kan dog lovligt fraviges ved aftale mellem parterne, og det mest almindelige er, at lejeren har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis lejeren har vedligeholdelsespligten, skal det udtrykkeligt fremgå af lejekontrakten.

Indvendig vedligeholdelse 

Lejelovens § 21 fastslår, at ‘ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.’
Lejeren kan, efter den nye lejelov, udelukkende forpligtes at have den indvendige vedligeholdelse. Den eneste undtagelse, lejeloven giver mulighed for, er vedligeholdelse af have, men i så fald, skal haven være tilknytte lejemålet og således indgå i lejeforholdet.

Du kan med andre ord, som lejer, ikke gyldigt afkræves at have en udvendig vedligeholdelsespligt efter den nye lejelov.

Manglende vedligeholdelse og mangler

Forsømmer din udlejer at vedligeholde ejendommen eller lejemålet, kan det få konsekvenser for værdien af lejemålet for lejeren. Er dit lejemål ramt af mangler, skader eller manglende vedligeholdelse, kan du, som medlem, lade os rette henvendelse til udlejer med krav om udbedring og om muligt en økonomisk kompensation.